Terms and Conditions

Opšti uslovi poslovanja

PODACI O PRODAVCU

U skladu sa odredbom člana 6 Zakona o elektronskoj trgovini obaveštavamo Vas da je pružalac usluga privredno društvo MV ART D. O. O. NIŠ (u daljem tekstu: MV ART), sa sedištem na 18106, Srbija, Niš (Palilula) Sumadijska 1, Matični broj: 21819310 PIB: 113186397, koje je upisano u registar Agencije za privredne registre rešenjem broj BD67531/2022 (81479/2022) od 29.07.2022. godine, sa registrovanom pretežnom delatnošću Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

MV ART je vlasnik je web sajta www.mv-tuning.com preko koga pruža usluge online trgovine. Molimo Vas da pre registracije i kupovine sa pažnjom pročitate Opšte uslove poslovanja („Opšti uslovi“) zato što oni predstavljaju sastavni deo ugovora koje MV ART, kao prodavac, zaključuje sa fizičkim licima koja pribavljaju robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, kao kupcima.

Opštim uslovima regulišu se i bliže uređuju sva pitanja koja se tiču kupovine proizvoda putem internet platforme www.mv-tuning.com, kao što su registracija, naručivanje proizvoda, plaćanje proizvoda, izjavljivanje reklamacije na proizvode, isporuka proizvoda, troškovi dostave proizvoda i ostalih pitanja. Svrha donošenja Opštih uslova je utvrđivanje poslovnih principa i pravila po kojima posluje MV ART, kao i obaveštavanje kupaca proizvoda o njihovim pravima i obavezama u vezi kupovine koju je kupac izvršio samo i isključivo preko platforme www.mv-tuning.com, a ne direktno od prodavaca.

KUPCI

Kupci proizvoda pod ovim Opštim uslovima mogu da budu samo punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja kupuju proizvode na malo za ličnu upotrebu i koji su se pre kupovine registrovali na internet stranici www.mv-tuning.com

Kupci proizvoda mogu biti i pravna lica, ali se na njih ovi Opšti uslovi ne primenjuju.

Dovršenom registracijom svaki kupac garantuje da su podaci koje je uneo prilikom registracije istiniti u celosti. MV ART ne snosi odgovornost ukoliko bilo koji od podataka navedenih prilikom registracije nije istinit, jer nema način, niti zakonski osnov da vrši identifikaciju i nadzor korisnika u meri u kojoj to nije neophodno za pružanje usluga. Međutim, ukoliko MV ART posumnja u istinitost podataka, zadržava pravo da odbije pružanje usluge, isključi nalog ili otkaže porudžbinu. Kao korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije MV ART će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Kada registrujete svoj nalog ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem Opštih uslova prihvatate komunikaciju elektronskim putem kao punovažnu za potrebe zaključenja ugovora, ispunjenja uzajamnih prava i obaveza, kao i sva obaveštenja u vezi sa Vašim nalogom, realizovanim i nerealizovanim porudžbinama. Naša komunikacija prema vama, ukoliko se odnosi za potrebe pojedinačnih ugovora koje zaključite sa nama odvijaće se putem elektronske pošte (email), dok će se opšta obaveštenja, namenjena svim korisnicima, objavljivati na ovom sajtu.

Email adresa kupca se koristi isključivo radi zaključivanja Ugovora i komunikacije, a ne u svrhu primanja reklama i poruka komercijalne sadržine.

NARUČIVANJE

Naručivanje proizvoda vrši se isključivo posredstvom sajta www.mv-tuning.com , uz obaveznu prethodnu registraciju, a sve u skladu sa jasnim instrukcijama koji su korisniku dostupni nakon što se uloguje na svoj nalog.

OPISI PROIZVODA

MV ART se trudi da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, ali ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti Vaš novac.

CENE PROIZVODA

Sve cene proizvoda navedene na sajtu sa uračunatim PDV-om. MV ART se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. MV ART ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do očigledne greške prilikom postavljanja cene na sajtu.

Cene navedene na sajtu ne obuhvata troškove prevoza, odnosno troškove dostave kupljene robe (putem pošte ili kurirskih službi) niti bilo koje druge eventualne dodatne troškove, osim ukoliko drugačije nije izričito iskazano.

MV ART zadržava pravo na prodajne podsticaje u skladu sa odredbama Zakona o trgovini.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

PLAĆANJ

Kupac može kupoprodajnu cenu platiti na sledeće načine:

MV ART neće prodavati robu čiji je promet zabranjen propisima Republike Srbije.

ISPORUKA PROIZVODA

Dostava poručenih proizvoda se vrši putem JP Pošta Srbije (koristeći uslugu pošte ili post expressa “brzu poštu”) ili koristeći neku od kurirskih službi koja ima odgovarajuću dozvolu.

Troškovi dostave zavise od cenovnika kurirskih službi ili JP Pošta Srbije (težina ili sadržaj pošiljke) i troškove dostave u celosti snosi kupac, osim ukoliko za pojedine proizvode i/ili iznos porudžbine

Odgovornost za kvalitet isporuke i eventualne štete nastale prilikom isporuke je isključivo odgovornost kurirske službe koja vrši dostavu.

MV ART je odgovoran za nedostatke stvari koje ona ima u trenutku prelaska rizika na kupca ili ako se pojave nakon toga, a posledica su uzroka koji je postojao pre toga.

Kupac je dužan da pregleda primljenu stvar na uobičajeni način, odmah nakon prijema i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od 24 sata, a u obaveštenju o nedostatku stvari kupac je dužan bliže opisati nedostatak i pozvati prodavca da pregleda stvar.

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju prema MV ART u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača putem elektronske pošte na adresu manager@mv-tuning.com. Reklamacija mora da sadrži: ime i prezime i kupca, adresu kupca, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona kupca, broj porudžbine i opis nedostatka kupljene robe sa odgovarajućim dokazima (fotografije, zapisnik kurirske služe o oštećenju).

MV ART će kupcu na e-mail koji je koristio prilikom registracije naloga, dostaviti broj reklamacije u evidenciji reklamacija. Na izjavljenu reklamaciju MV ART Vam odgovoriti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, osim ukoliko to iz objektivnih razloga nije moguće, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) kupovina posredstvom internet platforme www.mv-tuning.com smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je on kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako izričito ne naglasimo da ćemo mi snositi troškove vraćanja robe. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Imajte u vidu da je moguće vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Po prijemu proizvoda, pristupićemo utvrđivanju da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, to su sledeće situacije:

ONLINE PLAĆANJE

Zaštita privatnosti korisnika

U ime MV ART D. O. O. NIŠ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni MV ART (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MV ART je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI MV ART D.O.O.

MV ART ne snosi odgovornost za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

MV ART ne snosi odgovornost:

NADLEŽNOST SUDA I MERODAVNO PRAVO

Za sve sporove nastale povodom korišćenja ili u vezi sa korišćenjem sajta www.mv-tuning.com ugovorena je nadležnost suda u Nišu uz primenu prava Republike Srbije. Prihvatamo mogućnost rešavanja sporova vansudskim poravnjanjem.

IZMENA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

MV ART zadržava pravo da periodično, po svojoj diskrecionoj proceni, izmeni Opšte uslove poslovanja, o čemu je dužan da obavesti svoje korisnike, objavom novih Opštih uslova na svojoj internet stranici. U slučaju izmene uslova, na sve porudžbine potvrđene do stupanja na snagu novih Opštih uslova poslovanja, važiće stari opšti uslovi poslovanja. MV ART ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja kupca da se upozna sa sadržinom važećih Opštih uslova. Potvrđivanjem porudžbine na svom korisničkom nalogu, kupac se saglašava sa primenom Opštih uslova, koji predstavljaju sastavni deo ugovora o prodaji na daljinu.

KONTAKT

MV ART D. O. O. NIŠ
18106, Srbija, Niš (Palilula), Sumadijska 1
MB: 21819310
PIB: 113186397
Delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta 4791
Web adresa: mv-tuning.com
E-mail: manager@mv-tuning.com
Kontakt telefon: +381 61 4802 263